Miquel Matas Ferrer

L'ÚLTIMA TERRA x SWAB Barcelona

https://www.culturalrizoma.com/

L'última terra' de Miquel Matas Ferrer és un projecte que utilitza com a pretext les darreres existències d'un tipus d'argila blanca extreta als voltants de la Bisbal d'Empordà per activar una reflexió al voltant de com les dinàmiques extractivistes i les pràctiques que s'hi vinculen defineixen i transformen un territori determinat. A través d'una sèrie d’aproximacions visuals, objectuals i performatives a aquest objecte d'estudi, la proposta especula al voltant de les possibilitats de destí d’aquesta 'última terra'.

El 'Solo Show' de Miquel Matas Ferrer per a Swab Barcelona 2023 s’entén com un desplaçament del treball que l’artista està duent a terme en residència a Cultural Rizoma. Com si es tractés d’una imatge fixa que emmarca un moment d’un procés que encara està a mig camí de la seva formalització final, es presenten algunes produccions ja tancades i, al mateix temps, s’explora el context de la fira com un espai des del qual poder seguir treballant en aquesta recerca al voltant d’una materialitat a punt de desaparèixer.

— SWAB x Cultural Rizoma, 10/2023